Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

Súťaž o kozmetiku Natura Siberica

Sútaž na našom facebookom profile Mariner

Vážený zákazníci,

Na tento mesiac sme si pre vás pripravili sútaž o kozmetické prípravky spoločnosti Natura Siberica z rakytníkovej rady. Trom z vás, ktorý sa zaregistrujú do nášho newslettera na našej hlavnej stránke, pošleme po vyžrebovaní a skončení sútaže, balíček kozmetických prípravkov priamo domov. Ukončenie sútaže je 20.7.2015.

Do sútaže o výhru sa môže zapojiť každý, kto sa prihlásí na odber newslettera na našej hlavnej stránke a bude mať nasledujúcu nedeľu 21.7.2015 štaštie v žrebovaní. Do newslettera treba zadať správnu emailovú adresu, aby sme vás prostredníctom uvedeného emailu kontakovať v prípade doručenia výhry.

Držíme vám palce.

O akú kozmetiku sa súťaží?

Natura Siberica  „Omladenie pleti“

Takto stručne a jasne by sa dala definovať táto jedinečná stopercentne prírodná kozmetika. 

Tento prívlastok si zaslúžila vďaka starostlivému výberu a využitiu potenciálu sibírskych rastlín. Kozmetiku tvoria divoko rastúce rastliny, ktorých vlastnosti sú znásobené ich prirodzeným prostredím a podmienkami, v ktorých rastú. 

Divoká sibírska príroda je známa svojou krásou, ale aj drsnosťou.

Rakytníková rada PROFESSIONAL Natura Siberica

OBLEPIKHA SIBERICA PROFESSIONAL

Nová profesionálna rada výrobkov starostlivosti o vlasy a telo 

Základom novej rady OBLEPIKHA SIBERICA PROFESSIONAL sa stala unikátna a vzácna zložka - Altajský rakytník rešetliakový. 

Odborníci Natura Siberica starostlivo študovali mnoho odrôd rakytníka rešetliakového po celom svete a dospeli k záveru, že najviac bohatý na užitočné a dôležité látky je Altajský rakytník rešetliakový. Vzhľadom k drsnému klímy so silnými mrazmi má adaptogénne vlastnosti, ktoré nám pomôžu udržať krásu našej. 

  • Altajský rakytník rešetliakový je jedným z najlepších zdrojov:
  • vitamínov
  • zásadných aminokyselín
  • mastných kyselín
  • omega 3,6,9
  • vzácne omega 7

Zodpovednosť pre zdravie a krásu. 

Altajský rešetliakový olej pre starostlivosť o telo, tvár a vlasy. 

Všetky prostriedky OBLEPIKHA SIBERICA z radu PROFESSIONAL obsahujú vo vysokých koncentráciách 

Altajský rakytníkový olej získaný lisovaním za studena z ručne zbieraných a starostlivo vyberaných plodov.

Je to nová rada tejto odlišné kozmetiky - Natura Siberica.

natura-siberica-rakytnik

Podmienky sútaže:

Podmienky súťaží na stránkach www.mariner.sk, alebo facebookom profile.

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.mariner.sk (ďalej len “mariner.sk"), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti
Súťaže sú určené predovšetkým všetkým návštevníkom facebookového profilu stránky Mariner, ktorý sa nachádza na adrese https://www.facebook.com/bazeny.sauna.sk

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností stránky Mariner.sk, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli Mariner.sk Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry
Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu mariner.sk.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Mariner.sk nezodpovedajú za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupujú Mariner.sk na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu Mariner.sk spoločnosti Mariner spol. s.r.o., svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Mariner.sk zaznamenali osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ stránky Mariner.sk použiť za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ stránky Mariner.sk zároveň sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Mariner.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na Mariner.sk nie sú právne vymáhateľné.

Mariner.sk si vyhradzujú pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Mariner.sk si vyhradzujú právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prosím, ozvite sa nám na telefonicky na  +421-2-4333 7430 alebo na Mariner e-mail.

Radi vám pomôžeme.

CTA