Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

Rekonštrukcia bazéna

Aj bazén sa rokmi opotrebúva a môže stratiť pekný hladký vzhľad alebo začne prepúšťať vodu. Vtedy je potrebné pristúpiť k jeho celkovej rekonštrukcii.

Prečo vykonať rekonštrukciu bazéna?
Ako prvé je potrebné zhodnotiť samotný stav rekonštruovaného bazénu. Na vyhodnotenie tejto situácie odporúčame bazénovú firmu, ktorá má skúsenosti s rekonštrukciami bazénov. Pokiaľ sa pustíte do rekonštrukcie sami, poraďte sa s odborníkom nielen:
 
  • materiáloch, ktoré použijete pri rekonštrukcii
  • hydraulike rekonštruovaného bazénu
  • konkrétnych postupoch, ako rekonštrukciu svojpomocne vykonať

 

Postup pred rekonštrukciou bazéna

Pri obhliadke bazénu, ktorý potrebuje rekonštrukciu, je dôležité vedieť konštrukciu bazéna, aké sú pôvodné prechody, v akom stave sú rozvody vody a zabudované komponenty v stene rekonštruovaného bazénu. Netreba zabúdať na opravu vnútorného skeletu rekonštruovaného bazénu, na nerovnosti a problémové miesta. Steny musia byť upravené do hladka. Pokiaľ bazén pôvodne nemal prestupy v stenách a fungoval bez technológie, je dobre navrhnúť a dopracovať technologické otvory do telesa rekonštruovaného bazénu, aby sa zvýšil komfort.
 
V rekonštruovanom  bazéne je základ mať v dobrom stave potrubia a utesnené prestupy cez steny bazénu. Staršie bazény nemajú riešenú hydrauliku a cirkuláciu vody. Tieto bazény je potrebné doplniť vhodným spôsobom o cirkuláciu vody, aby po rekonštrukcii bol bazén opäť funkčný.
 

Spôsoby rekonštrukcie bazéna

Po vyriešení stavebnej časti bazénu, je potrebné určiť jeho povrchovú úpravu. Steny môžeme upraviť buď fóliou, ktorú rozvaríme na mieru alebo bazénovou keramikou, prípadne mozaikou. V minulosti sa často využívali bazénové nátery alebo sa rekonštruované bazény laminovali. Menej využívaný spôsob rekonštrukcie starého bazénu je vložiť do starého betónového skeletu menší bazén. Pokiaľ nemáme istotu, aký je základ vášho bazénu, odporúčame pri oprave telesa vložiť doň ťažkú bazénovú fóliu. Táto je sama o sebe hydroizolačná a zabráni únikom vody z už zrekonštruovaného bazénu. Rekonštrukcia je týmto bezpečná a komfortná. Pri rekonštrukcii bazénu musíme postupovať uvážene, aby sa nám chyby predchádzajúcej stavby pri rekonštrukcii neopakovali. Kladenie fólie do bazénu sa vykonáva na mieste a zabezpečí dokonalú tesnosť rekonštruovaného bazénu.
 

Príklad rekonštrukcie

Uvedieme príklad jedného rekonštruovaného bazénu.
Pri rekonštrukcii bol bazén vybavený samočistiacim systémom. Vstup do bazéna bol vyriešený plážou a z troch strán bol bazén obklopený prepadovým žľabom. Dno bazéna bolo vyložené tmavým prírodným kameňom, ktorý absorbuje slnečnú energiu a tým dodatočne otepľuje vodu. Obrys rekonštruovaného bazénu a plocha okolo neho bola spestrená bielymi pásmi, ktoré vytvárajú zaujímavý optický efekt. Popri rekonštrukcii bazénového telesa sa zmodernizovala aj technológia ošetrovania vody.
 

Výhody rekonštrukcie

Ak by sme mali pri rekonštrukcii hovoriť o finančných nákladoch, je dobré spomenúť primeranosť vynaložených prostriedkov na túto zmenu a účel pre ktorý to robíme. Cieľom rekonštrukcie by malo byť predĺženie životnosti vášho bazénu, jeho modernizácia a zhodnotenie. Po rekonštrukcii by mal bazén v dobrej kondícii vydržať veľmi dlhú dobu. Radi Vám preto pomôžeme s našími skúsenostiam a profesionálnym prístupom pri rekonštrukcii Vášho bazénu.
 

Rekonštrukcia bazéna

Opravovaný bazén bol viac ako desať rokov starý. Išlo o bazén z prefabrikovaných panelov s fóliou a so zabudovaným schodiskom.
 

rekonstrukcia-bazena-povodny-stav

Vplyvom počasia a ošetrovania vody došlo k postupnému znehodnoteniu fólie a podmytím došlo k uvoľneniu
schodiska a únikom vody.
 

rekonstrukcia-bazena-povodny-stav-vnutro

rekonstrukcia-bazena-likvidacia

Z bazéna bola odstránená stará fólia, geotextília a schodisko. Panely ostali zachované a stavebne sa dokončilo schodisko.
 

rekonstrukcia-bazena-nove-schody

Následne bol bazén vyfóliovaný ťažkou fóliou.
 

rekonstrukcia-bazena-nova-folia

rekonstrukcia-bazena-schodisko

rekonstrukcia-bazena-novy-stav

Iný spôsob fóliovej úpravy rekonštruovaného bazéna.
 

rekonstrukcia-bazena-novy-stav-schody

rekonstrukcia-bazena-vysledny-stav