Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

Podporné liečenie chorôb pomocou infrasauny

Infrasauny a ich podporná funkcia pri liečbe chorôb

infrasauna-zdravie

Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Napriek tomu, že to je užitočná a presná definícia, niekto to môže považovať za idealistické a nereálne. Podľa tejto definície SZO, 70 – 95 % populácie je nezdravých.

Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Toto optimum ako konkrétna totalita možných životných prejavov je rozdielne u jednotlivých druhov a v rámci druhov u populácií, pohlaví, indivíduí, resp. v jednotlivých štádiách individuálneho vývinu.

Podľa všetkého, čo bolo doteraz povedané, nie je zdravie trvalý a nepremenný stav. Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie. Na vonkajšie prostredie a interakciu organizmu s ním sa dívame z fyzikálneho, chemického, biologického a psychického aspektu, ktorý treba chápať v dimenziách objektivity a subjektivity, kvality a kvantity.

Zdroj: Wikipedia

Viac vitality v živote s infračerveným teplom a soľným výparníkom od INFRAWORLD

V dnešnej dobe keď na nás číha stres a znečistené životné prostredie sa snažíme týmto vplyvom predchádzať športovaním, zdravou stravou a pravidelnými dovolenkami na horách alebo pri mori. Tam si oddýchneme na čistom vzduchu a nasajeme nové sily. Dovolenka však tvorí len malý zlomok v roku. Prečistenie a ozdravenie organizmu môžeme dosiahnuť aj pravidelným pobytom v infrakabínach, ktoré sú skonštruované tak, aby nám prinášali osoh a radosť.

Infraworld sa 16 rokov zaoberá vývinom infrakabín a sledovaním účinkov infračerveného  žiarenia na ľudský organizmus. Na základe tejto skúsenosti, odporúčame plošného výhrevné panely, keramické žiariče, VITALlight ABC žiaričov a soľný výparník na podpornú liečbu rôznych chorôb, ktoré máme uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Legenda:

*** - najvhodnejšie, ** - vhodné, * - menej vhodné

   Plošné výhrevné panely      Keramický žiarič      VITALlight ABC žiarič      Soľný výparník    
 Posilnenie imunity  ***      **  *      ***    
 Posilnenie obehového systému    ***   *  *  **
 Stres  ***  *  *  *
 Pred a po športe  ***  **   ***  *
 Bolesť svalov  **  **  **  *
 Svalové poruchy  **  **  ***  *
 Preťaženie  ***  *   *  *
 Regenerácia  ***  **  *  *

 

   Plošné výhrevné panely      Keramický žiarič      VITALlight ABC žiarič      Soľný výparník    
 Podpora metabolizmu  ***      **  **      *    
 Detoxikácia/čistenie                   ***   **  **  *
 Podpora znižovania hmotnosti     ***  **  *  *
 Aktivácia samoliečby  ***  **   **  **
 Vnútorná rovnováha      ***  *  *  ***
 Obnova energie      ***  *  *  ***
 Prechladnutie      ***  **  **  ***
 Zápal priedušiek      ***  **  *  ***
 Astma  ***  **  *  *
 Migrény  ***  **  *  -
 Nespavosť  ***  *  *  -
 Problematická pleť  ***  *  *  ***
 Neurodermatitída  ***  *  *  ***
 Borelióza  ***  *  *  -
 Liečba bolesti  ***  *  *  -
 Bolesti chrbta  **  **  ***  -
 Reumatizmus  ***  **  *  -
 Regulácia krvného tlaku  ***  *  *  -
 Porovnanie technické dáta+aplikácia    
 Oblasť expozície      IČ C  IČ B/C  IČ A/B/C  -
 Ohrev povrchu kože  Jemný  Intenzívny    Intenzívny  -
Čas predohrevu      cca 10 min  cca 5 min  -   cca 15 min
 Sálajúci povrch      veľká plocha      selektívny  selektívny  -
 Odporúčaná doba aplikácie      30-45 min      20-35 min   10-15 min   30-45 min 

Infračervené sauny v našej ponuke:

Infrasauna Triosol

Infrasauna Fusion

Infrasauna Vario

Infrasauna Java Duo

 6-dovodov

Infrasauny Infraworld

 

trisol-rosso

triosol-mariner

trisol-glas

CTA

Nenašli ste čo ste hľadali?

Prosím, ozvite sa nám na telefonicky na  +421-2-4333 7430 alebo na Mariner e-mail.

Radi vám pomôžeme.