Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

Súťaž o kozmetiku

Sútaž na našom facebookom profile Mariner

Milý priatelia,

Pripravili sme tento mesiac pre vás sútaž o kozmetické prípravky Eiga, Guua alebo Natura Siberica. Trom z vás, ktorých vyžrebujeme 17.5.2015, pošleme domov poštou kozmetiku vo forme balíčka. Do sútaže a zapojenie sa o výhru sa môže zapojiť každý, kto dá jednoduchý LIKE a ZĎIELANIE príspevku na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/bazeny.sauna.sk, ktorý je tejto sútaži venovaný a bude mať nasledujúcu nedeľu štaštie v žrebovaní. Držíme vám palce.

O akú kozmetiku sa súťaží?

1. Natura Siberica  „Kozmetika z divokých bylín a kvetov“

Takto stručne a jasne by sa dala definovať táto jedinečná stopercentne prírodná kozmetika. 

Tento prívlastok si zaslúžila vďaka starostlivému výberu a využitiu potenciálu sibírskych rastlín. Kozmetiku tvoria divoko rastúce rastliny, ktorých vlastnosti sú znásobené ich prirodzeným prostredím a podmienkami, v ktorých rastú. 

Divoká sibírska príroda je známa svojou krásou, ale aj drsnosťou. 

Vďaka týmto vlastnostiam sa stala stredobodom záujmu tvorcov kozmetiky Natura Siberica. 

  • Prirodzená povaha rastlín
  • Rastú v prírode bez kultivácie
  • Bez akéhokoľvek zásahu
  • Čo zaručuje, že neobsahujú žiadne škodlivé látky

Rastliny samotné podstupujú prirodzený výber, vzhľadom k faktu, že iba tie najsilnejšie, najodolnejšie a na nutričné a aktívne zložky bohaté rastliny, dokážu prežiť v týchto nekompromisných podmienkach. Viac na http://www.mariner.sk/natura-siberica/

natura-siberica-sauna

2. Eliga

Spoločnosť Eliga založená v roku 1905, sa špecializuje na výrobu krbov, sáun a saunových doplnky. Jej ponuke, ako špecialistu na túto oblasť sa nachádza  aj rada kozmetiky, pred a po saune. Viac na http://www.mariner.sk/znacka/eliga/.

eliga-krem

3. Guaa HEALTH

Výrobky radu GUAA HEALTH zabezpečujú hygienua starostlivosť o Vaše ruky. Produkty osobnej hygieny radu GUAA HEALTH obsahujú antiseptickou zložku a chráni ruky pred baktériami a vírusmi. Sú vhodné pre každodenné hydratáciu. Sú ideálne do kabelky, na cesty aj do kancelárie.

Produktové rady GUAa sú určené na dezinfekciu v domácnosti, fitness a wellness centrách, dezinfekciu priestorov, v ktorých chováme domácich miláčikov i exponovaných priestorov ako sú verejné kuchyne, nemoničné priestory a podobne. Všetky výrobky sú vodou riediteľné roztoky na báze polyméru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, aldehydov a fenolov. Ich použitie nesprevádza nepríjemný zápach chlóru a agresívnych chemikálií. Viac na http://www.mariner.sk/dezinfekcne-pripravky-guaa/

guaa-health

Podmienky sútaže:

Podmienky súťaží na stránkach www.mariner.sk, alebo facebookom profile.

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.mariner.sk (ďalej len “mariner.sk"), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti
Súťaže sú určené predovšetkým všetkým návštevníkom facebookového profilu stránky Mariner, ktorý sa nachádza na adrese https://www.facebook.com/bazeny.sauna.sk

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností stránky Mariner.sk, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli Mariner.sk Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry
Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu mariner.sk.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Mariner.sk nezodpovedajú za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupujú Mariner.sk na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu Mariner.sk spoločnosti Mariner spol. s.r.o., svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Mariner.sk zaznamenali osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ stránky Mariner.sk použiť za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ stránky Mariner.sk zároveň sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Mariner.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na Mariner.sk nie sú právne vymáhateľné.

Mariner.sk si vyhradzujú pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Mariner.sk si vyhradzujú právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prosím, ozvite sa nám na telefonicky na  +421-2-4333 7430 alebo na Mariner e-mail.

Radi vám pomôžeme.

CTA 

coneco-bazen