Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

Wellness, čo to vlastne znamená

wellness-mariner

So slovom wellness,

Sa v dnešnej dobe stretávame pomerne často. Každý si však pod týmto pojmom môže predstaviť niečo iné a nie vždy musíme mať úplne jasnú predstavu, o čo v skutočnosti ide. Preto sa Vám pokúsime pojem wellness priblížiť o niečo viac.

Svetová zdravotnícka organizácia „WHO“ definuje pojem wellness ako : „ – stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a nejde iba o neprítomnosť choroby či telesného nedostatku.“ Wellness je aktívny proces uvedomovania si a vyberania možností, ktoré nás v živote vedú smerom k lepšiemu životnému a naplnenému životnému štýlu.

Nesnažíme sa len o zbavenie chorôb. V tomto prípade nám ide o dynamický proces zmeny a rastu, ktorý má prínos pre náš život.

Pýtate sa prečo je to vôbec dôležité? V našom živote všetko so všetkým súvisí. To ako sa cítime doma, medzi známi, pri svojich voľnočasových aktivitách či práci, sa navzájom ovplyvňuje, a aj keď sa snažíme o opak, nedokážeme jednotlivé časti od seba oddeliť. Naša pohoda sa odrazí v našich činoch a emóciách.

Z toho dôvodu je pre každého dôležité nadobudnúť optimálnu hladinu wellness vo svojom živote, aby sme dokázali zvládať stres z každodenného života, redukovať a predchádzať chorobám a zaistiť si pozitívne interakcie s naším okolím.

wellness-blog

Poznáme sedem dimenzií wellness, ktoré ovplyvňujú náš život:

  • profesionálny
  • emocionálny
  • spirituálny
  • environmentálny
  • telesný
  • sociálny
  • intelektuálny

1. Profesionálne (occupational) wellness - mať uspokojenie zo svojho pracovného úsilia a oceňovanie svojho prínosu

2. Emocionálne (emotional) wellness – súvisí s pochopením vlastných emócií, schopnosťou vyrovnávania sa so stresom a venovaniu pozornosti a starostlivosti o seba a relax

3. Spirituálne (spiritual) wellness – umožňuje prístup k súboru hodnôt, ktoré nám pomôžu vypátrať význam životných udalostí, ktoré sa nám udejú a individuálny zmysel. Môže byť definované skrz vieru, hodnoty, etiku či morálku.

4. Enviromentálne (enviromental) wellness – inšpiruje nás k životu v harmónii s prostredím, ktoré nás obklopuje. Nejde len o prírodu, ale aj naše osobné prostredie, ktoré si samy vytvárame.

5. Telesné (physical) wellness –  zahrňuje podporu vhodnej starostlivosti o naše telo pre nadobudnutie optimálneho zdravia a fungovania. Nejde len fyzickú aktivitu, ale aj správnu nutričnú výživu.

6. Sociálne (social) wellness – súvisí s našimi vzťahmi a interakciami s inými. Ide o podporu čo najautentickejších vzťahov s tými ľuďmi, ktorí nás obklopujú.

7. Intelektuálne (intellectual) wellness -  podporuje našu snahu o zapojenie sa do kreatívnych a mentálne stimulujúcich aktivít. Tieto aktivity majú za úlohu rozšíriť naše vedomosti a schopnosti.

 

Nejde teda len o wellness, s ktorým sa stretneme, keď sa vyberieme do moderných aquaparkov, ale o životný štýl, ktorý je pre nás prínosom.

Nikto nám ho nemusí vnútiť.

Je to o tom, ako sa rozhodneme žiť svoj vlastný život.

wellness-dimenzie